top of page
Concept%20of%20online%20testing%2C%20que

Quick scan

'Innovation is the only way to win!'

 

Dit was de stellige overtuiging van Steve Jobs. En van Giesen Design Consultancy.

Wij zijn er van overtuigd dat hoogwaardige productontwikkeling & innovatie dé sleutel is tot succes voor organisaties. Giesen Design Consultancy wil ontwikkelingen en innovaties dan ook op allerlei manieren aanmoedigen. 

Zeker nu, in deze onzekere en moeilijke tijden voor veel organisaties, vinden wij dat kansen moeten worden gecreëerd en gegrepen. Kansen op ontwikkelingen en innovaties om te bouwen aan de toekomst. 

Voorop staat hierbij dat de kwaliteit van de ontwikkelingen en innovaties van hoog niveau moet zijn. Maar, hoe is het gesteld met het niveau van productontwikkeling & innovatie binnen Nederland? En hoe is het gesteld met de kracht van nieuwe producten en innovaties binnen uw organisatie? Brengen deze ontwikkelingen wel wat ze moeten brengen?

Giesen Design Consultancy wil graag samen met u kijken naar de kwaliteit van productontwikkeling & innovatie. Zo helpen wij elkaar. Als genoeg organisaties meewerken krijgen wij een goed overzicht over het innoverend vermogen in Nederland en u krijgt een gratis advies over de kwaliteit van productontwikkeling & innovatie binnen uw organisatie. 

Hierbij zullen wij één deelnemende organisatie belonen met vouchers voor alle werknemers binnen die organisatie. 

Hoe gaan we dit doen?

Als u onderstaande vragenlijst invult en verstuurt kunnen wij een goede inschatting maken of het inzetten van onze quick scan voor u loont. Indien dit het geval is plannen wij een gezamenlijke sessie met uw organisatie in. Tijdens deze sessie kunnen we de vragenlijst van de quick scan invullen. Dit zal ongeveer 15 minuten tijd in beslag nemen.

De antwoorden op deze vragen kunnen wij dan analyseren en u krijgt hiermee een compleet overzicht over de kracht van productontwikkeling & innovatie binnen uw organisatie. U leert welke aspecten goed gaan en eventueel ook op welke aspecten verbeteringen mogelijk zijn.

Logo compleet horizontaal.png

INNOVATING SUCCESS

bottom of page