top of page
business%2520man%2520try%2520to%2520buil

Beleid & Strategie

Productontwikkeling & innovatie kan alleen maar succesvol gemaakt worden door het in de juiste context te plaatsen. Om dit te kunnen realiseren moet in de basis bekeken worden hoe nieuwe producten bij kunnen dragen aan de toekomst van uw organisatie.

 

Natuurlijk moet één en ander passen in de algemene beleids- en strategische doelstellingen van uw organisatie. Ook moet aansluiting gevonden worden bij uw (toekomstige) doelgroepen en klanten.

 

Door samen met u antwoorden te zoeken op de vragen over het waarom, het hoe en het wat, kunnen heldere plannen en doelstellingen worden opgesteld die als basis dienen voor de invulling van productontwikkeling & innovatie binnen uw organisatie.

Activiteiten zoals (new) product portfolio management en roadmapping komen hierbij aan bod.

Beleid & Strategie
Product image

Product Branding

Producten zijn het visitekaartje van uw organisatie. Dit is het meest tastbare deel dat laat zien waar uw organisatie voor staat en doet. Belangrijk dus dat producten de passende uitstraling hebben die past bij uw organisatie.

 

Product identity gaat verder dan alleen de look & feel (huisstijl) van uw producten. Het gaat ook om het type producten dat u levert, de geleverde kwaliteit en het gevoel dat uw producten oproepen bij uw doelgroep.

Het is dus bijzonder belangrijk om uw product identity helder in beeld te hebben om dit concreet te kunnen gebruiken bij uw productontwikkeling & innovatie; pas dan kunnen uw nieuwe producten succesvol worden.

Onze tools helpen bij het inzichtelijk maken van uw product identity en product image, waar uw organisatie nu staat en waar uw product identity naartoe moet in de toekomst.

 

Daarbij bieden wij de ondersteuning om dit te vertalen naar concrete ontwerp-features, eigenschappen, karakter en huisstijl voor uw nieuwe producten. Dit noemen wij Product Branding.

Door complete inbedding in het ontwikkelproces wordt het mogelijk om uw product identity en huisstijl effectief en succesvol toe te passen bij productontwikkeling & innovatie.

Unique%20purple%20toy%20duck%20among%20m
Projecten
Project%20management%20chart%20on%20virt

Projectontwikkeling

Wij staan voor het succesvol opzetten en doorlopen van uw projecten. De innovatieve aanpak van Giesen Design Consultancy, Strategic Product Development & Innovation, is hiervoor dé aanpak.

 

Met SPDI hebben wij een sterke tool in handen die op maat kan worden ingezet voor uw organisatie.

 

  • Inzet op maat

  • Geen specifieke voorkennis vereist

  • Resultaatgericht

  • Beheersbaar proces

  • First time right

  • Integratie met Strategie & Beleid

  • Integratie met Productidentiteit & Productimage

  • Klantgericht

  • Succesvol

organisatie

Organisatie

Om productontwikkeling & innovatie succesvol te kunnen laten zijn moet de organisatie kloppen. Het is van belang dat de juiste mensen invulling kunnen geven aan uw projecten.

Samen met u gaan we bekijken welke competenties noodzakelijk zijn om de projecten goed te laten verlopen, nu en in de toekomst. Als duidelijk is wat nodig is, kan de keuze gemaakt worden om dit intern dan wel extern in te vullen.

 

Hoe projecten ook georganiseerd worden, specifieke kennis en ervaring binnen uw organisatie moeten altijd volop benut worden. Met onze aanpak weten wij deze kennis optimaal naar boven te krijgen en te gebruiken in de ontwikkelingsprojecten.

Business%20administrator%20in%20action%2
bottom of page