top of page

The best design is the simplest one that works

Albert Einstein

Frank Giesen, oprichter en eigenaar van Giesen Design Consultancy, is al vanaf zijn opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft bezig met productontwikkeling & innovatie. Oorspronkelijk voornamelijk met de ontwikkeling van nieuwe producten.

 

Maar, gaandeweg is hij ook steeds meer verantwoordelijk voor de organisatie van productontwikkeling, de inrichting van de processen ervan en beleid & strategie rondom productontwikkeling & innovatie. Bij al deze werkzaamheden is door Frank Giesen altijd kritisch gekeken naar de werkwijze en aanpak.

Giesen Design Consultancy heeft brede kennis en ervaring op het gebied van productontwikkeling & innovatie.
Beeldmerk los rood.png

Door deze brede ervaring en ook door de kritische blik op de gangbare processen is een geheel eigen kijk op productontwikkeling & innovatie ontstaan. Dit is door Frank Giesen vertaald in een unieke aanpak die bijzonder succesvol is en duidelijk betere resultaten laat zien dan bij de traditionele, breed ingezette werkwijze.

Giesen Design Consultancy werkt dus anders. Niet om het anders te doen, maar omdat het succes brengt.

 

Giesen Design Consultancy is een kleine, slagvaardige organisatie. We staan voor een pragmatische aanpak. De brede ervaring van Frank Giesen maakt het mogelijk om snelle en adequate analyses te maken en te vertalen naar doelgerichte oplossingen. Hierbij wordt altijd gedacht vanuit de mogelijkheden.

Wij nemen u graag mee in onze aanpak, dagen u uit, gebruiken de aanwezige kennis en zullen u met de geboekte resultaten meteen enthousiast maken om verder te gaan; op zoek naar het succes van productontwikkeling & innovatie voor uw organisatie.

Gezondheidszorg

De regelgeving en complexiteit aan eisen voor ontwikkelingen en innovaties binnen de gezondheidszorg vragen om een sterk doelgerichte aanpak. Gebeurt dit niet, dan verzanden ontwikkelingen in procedures. De pragmatische en doelgerichte insteek van Giesen Design Consultancy helpt om, juist binnen de gezondheidszorg, te komen tot effectieve en succesvolle productontwikkeling & innovatie.

Verpakkingen

Giesen Design Consultancy heeft door uitgebreide ervaring veel kennis op het gebied van verpakkingen. Deze kennis en ervaring is nodig om ontwikkelingen en innovaties tot een succes te brengen.

De problematiek op het gebied van milieu en duurzaamheid vragen om een snelle transitie van oplossingen binnen het vakgebied van verpakkingen. Wij ondersteunen u hier graag bij.

Logo compleet horizontaal.png

INNOVATING SUCCESS

bottom of page